Malenkiteatteri on esitystaiteeseen keskittyvä teatteri, joka on perustettu vuonna 2011. Työryhmät ja esitystilat vaihtelevat, kuten myös esitystavat. Malenkiteatteri tekee teatteri- ja tanssiesityksiä, performansseja ja musiikkia. Lisäksi Malenki järjestää improvisaatiokursseja sekä valmistaa naamioita teatterikäyttöön.

Taiteellisiin työskentelytapoihin kuuluu ääripäiden yhdistäminen ja ennakkoluuloton, tutkiva ote. Esityksiä kuvaa toisaalta hyvin karrikoitu ja esteettisiä seikkoja korostava näyttelijäntyö ja toisaalta pelkistetty, teeskentelemätön asioiden toteaminen ja esittäminen ilman realistisen draamallisuuden ja eläytymisen taakkaa.